- Basal Kroppskännedom B

Kurs BK B – 5 dagar

Under kurs B fördjupas övningar och teorier. Kliniska tillämpningsövningar ingår t ex motivationsarbete. Bedömningsinstrumentet BAS MQ-E introduceras.

Innehåll:
– fördjupning av egen erfarenhet av övningarna
– teori- och litteraturseminarier
– introduktion i klinisk tillämpning
– samtalsmetodik i målformulering och motivationsanalys
– uppföljning av tidigare hemuppgifter och introduktion av nya