- Basal Kroppskännedom A

Kurs BK A – 5 dagar

Under kurs A ligger betoningen på egna upplevelser av övandet samt reflektion över reaktioner och effekter.

Innehåll:
– övningskonceptet
– zen-meditation
– grundläggande teorier i Basal Kroppskännedom
– enkel presentation av BK