Kurser 2018

Basal Kroppskännedom C

V 4, 22-26 januari i Göteborg, externat. Anmälan till Karin Overgaard senast 22 december 2016.
E-post: karin@kompetensgladje.se

IBK