Kurser 2021

Basal Kroppskännedom A

V34, 22-27 augusti 2021 i Göteborg. Externat.
Anmälan till – FULLTECKNAD – Karin Overgaard, karin@kompetensgladje.se

IBK

 BAsal KRoppskännedom B

V37, 13-17 september 2021 i Göteborg. Externat.
Anmälan till – FULLTECKNAD – Karin Overgaard, karin@kompetensgladje.se