Kurser 2020

Basal Kroppskännedom A

V04, 20-24 januari 2020 i Göteborg. Externat.
Anmälan till Karin Overgaard senast 20 december 2019, karin@kompetensgladje.se

IBK