Kurser

Utbildning i Basal Kroppskännedom

Vi erbjuder kurser inom Basal Kroppskännedom, steg-och temakurser.

Utbildningen till terapeutisk kompetens i BK är nu uppbyggd kring fem veckokurser med självstudier mellan kurserna. Den nya skattningsskalan Body Awareness Scale – Movement Quality and Experience (BAS MQ-E) integreras i utbildningen som den tredje kursen. Kurserna har döpts om till BK kurs A, BK kurs B, BK kurs C, BK kurs D och BK kurs E. Namnändringen har gjorts för att identifiera den nya studieordningen.

 

img_0695

 

 

 

 

 

 

                                                             

 
För mer information kontakta
Karin Overgaard
Tel: 070 771 15 46
e-post: karin@kompetensgladje.se