Utbildningsbeskrivning BK

Utbildningsbeskrivning för Basal KroppskännedomTM, terapeutisk kompetens

Utbildningen i Basal Kroppskännedom, terapeutisk kompetens, är uppdelad i två nivåer, en grundläggande och en fördjupad. Den består av 5 veckokurser med mellanliggande hemuppgifter.
Utbildningen riktar sig till sjukgymnaster men kurs A är öppen för allmänheten.

Utbildningens struktur

Efter varje kurs delkurs i utbildningen följer hemarbete. Genomförande av uppgifterna är obligatoriskt eftersom seminarier på nästkommande kurs bygger på hemarbetet. Studiehandledningar för de hemuppgifter som ska utföras mellan kurserna finns på www.ibk.nu/utbildning-2012/studiehandledningar-basal-kroppskannedom.