- Basal Kroppskännedom E

Kurs BK E – 5 dagar

I kurs E fördjupas den kliniska tillämpningen ytterligare genom ledarövning och reflektion över den egna rollen som gruppledare i Basal Kroppskännedom. Fördjupad förståelse för hur Basal Kroppskännedom kan presenteras, beskrivas och tillämpas i olika sammanhang. Kursen fungerar också som en examination av den studerande till att uppnå terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom, fördjupad nivå.

Innehåll:
– övning i gruppledarskap
– presentationsuppgiftsseminarier
– seminarier om grupp/gruppraport, klinisk tillämpning och teorier
– fortsatt fördjupning av det egna övandet