- Basal Kroppskännedom D

Kurs BK D – 5 dagar

I kurs D fördjupas den kliniska tillämpningen ytterligare genom reflektion över det egna kliniska arbetet speglat i ett patientfall. Begynnande övningar i gruppledarskap.

Innehåll:
– övning i att förmedla Basal Kroppskännedom i grupp
– fortsatt fördjupning av egen erfarenhet av övningarna
– seminarier i klinisk tillämpning och teori, t ex gruppteorier
– seminarier om patientrapporten
– uppföljning av tidigare hemuppgifter och introduktion av nya bl a presentationsuppgiften/slutarbetet