- Basal Kroppskännedom C

Kurs BK C – 5 dagar

I kurs C övas observation och undersökning. Att kunna göra bedömningar utvecklas vidare. Övningar i att leda andra övas. Efter kurs C har de studerande uppnått terapeutisk kompetens, grundläggande nivå och kan arbeta med individuella behandlingar i Basal Kroppskännedom.

Innehåll:
– skattningsskalan BAS MQ-E
– fortsatt fördjupning av övningskonceptet
– övning i att leda annan person dels genom rörelsetestet och dels i BK-övningar
– seminarium om journalföring av BAS MQ-E
– uppföljning av tidigare hemuppgifter och introduktion av nya