Om Företaget

140144 0031-100x100 (1)

Karin Overgaard startade sin verksamhet 2004. Verksamheten har sitt fokus på Basal Kroppskännedom (BK) och Kognitiv Beteendeterapi (KBT).

Verksamheten erbjuder kurser, handledning och workshops.

Karin Overgaard är leg. fysioterapeut med specialistkompetens inom psykosomatik och psykiatri, lärare i Basal Kroppskännedom och beteendevetare med psykoterapiutbildning i KBT. Hon har arbetat med Basal Kroppskännedom sedan år 1994, inom primärvård, rehabiliteringsprojekt och psykiatrisk vård. Sedan 2004 driver hon även ett eget företag med inriktning på handledning och utbildning inom Basal Kroppskännedom.